Posts

Progetiigri tunnikava: Pilliheli kaunis kõla

Image
Pilliheli kaunis kõlahttp://melodrive.com/blog/5-methods-to-get-music-for-your-video-game-pros-and-cons/


Teema läbimiseks kasutatakse Dash ja Dot robotikomplekti


Õppeaine ja -valdkond: keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond, muusika, kunst, liikumine
Klass, vanuse või haridustase: Alusharidus, 5-7a lapsed
Tunni kestvus: 45 minutit
Tunni teema (sh alateemad): Pilleheli kaunis kõla
Millised on pillide liigidLöökpillide tutvustus (trumm, tamburiin, ksülofon jm)Dash ja dot komplekti tutvustusDash roboti programmeerimine Kaaslastele oma helipala tutvustusTehtud tööde jäädvustamine piltide ja video näolKordamine tegevuse käigus õpitud teadmisi Tase: Eelkooliealised lapsed
Autor: Annika Aas

Tunni eesmärgid:
Tutvub erinevate pillide liikidega (löökpilllid, puhkpillid, keelpillid)Tutvub erinevate pillidegaSaab ülevaate löökpillide olemusest ning oskab nimetada vähemalt 3 löökpilliTutvub robootika algtõdedegaProgrammeerimise käigus kordab erinevate värvuste nimetusi ja uurib heli tekitamise võimalu…