Posts

Progetiigri tunnikava: Pilliheli kaunis kõla

Image
Pilliheli kaunis kõla     http://melodrive.com/blog/5-methods-to-get-music-for-your-video-game-pros-and-cons/ Teema läbimiseks kasutatakse Dash ja Dot robotikomplekti     Õppeaine ja -valdkond: keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond, muusika, kunst, liikumine Klass, vanuse või haridustase: Alusharidus, 5-7a lapsed Tunni kestvus: 45 minutit Tunni teema (sh alateemad): Pilleheli kaunis kõla Millised on pillide liigid Löökpillide tutvustus (trumm, tamburiin, ksülofon jm) Dash ja dot komplekti tutvustus Dash roboti programmeerimine Kaaslastele oma helipala tutvustus Tehtud tööde jäädvustamine piltide ja video näol Kordamine tegevuse käigus õpitud teadmisi Tase: Eelkooliealised lapsed Autor: Annika Aas Tunni eesmärgid: Tutvub erinevate pillide liikidega (löökpilllid, puhkpillid, keelpillid) Tutvub erinevate pillidega Saab ülevaate löökpillide olemusest ning oskab nimetada vähemalt 3 löökpilli Tutvub robootika algtõdedega Programmeerimise käigus kor